Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 4.04.2018 r.

Pytanie 1

W związku z tym, iż zasiłki wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej mogą być uznane za wkład własny do projektu, proszę o doprecyzowanie, czy dotyczy to zarówno zasiłków okresowych, jak i celowych?


Odpowiedź 1

Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę. Formę wniesienia wkładu własnego określa sam wnioskodawca.

Wkład własny może więc pochodzić ze środków m.in.:

• budżetu JST,

• Funduszu Pracy,

• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

• prywatnych.

Wkład własny mogą m.in. stanowić bierne formy pomocy, tzn. zasiłki i świadczenia wypłacane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.