bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Pliki do pobrania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2018-04-06

Ewaluacja ex-ante projektu - raport końcowy

2018-04-06

Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego

2018-04-06

Stan spełnienia warunkowości ex ante

2018-04-06

Gospodarka odpadami - plany wojewódzkie i krajowe

2018-04-06

Plan działań na rzecz wspierania potencjału zasobów ludzkich jednostek zaangażowanych w RPO

2018-04-06

Ramy do wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2018-04-06

Wskaźniki z listy Komisji Europejskiej do opisu analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego

2018-04-06

Wskaźniki programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – założenia metodologiczne

2018-04-06

Lista rankingowa - projekty drogowe

2018-04-06

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2018-04-06

Mandat negocjacyjny do Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego

2018-04-06

Podsumowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2018-04-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS