Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 13.02.2018 r.

Pytanie 1

W projekcie pisanym dla uczestników WTZ  i ŚDS zaplanowaliśmy warsztat krawiecki  i informatyczny. Czy zajęcia mogą prowadzić nasi instruktorzy terapii zajęciowej lub terapeuci posiadający umiejętności krawieckie i umiejętności biegłego posługiwania się komputerem, a nie mają kwalifikacji krawieckich i nie są zawodowymi informatykami?

 

Odpowiedź

W ramach Poddziałania 11.1.1 można realizować różnego rodzaju warsztaty, w tym także krawieckie lub komputerowe. Należy jednak pamiętać, że przypisanie warsztatów do konkretnego rodzaju instrumentu wsparcia (instrumenty zawodowe lub społeczne) uzależnione jest od programu warsztatów oraz ich celu.

Jeżeli warsztaty,  będą miały charakter jedynie wspierający i usprawniający uczestników WTZ  i ŚDS w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zajęcia te będą mogli prowadzić Państwa terapeuci posiadający umiejętności krawieckie i umiejętności biegłego posługiwania się komputerem.

W przypadku gdy warsztaty będą realizowane w ramach instrumentów zawodowych, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje, kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, powinny być prowadzone przez uprawnione do tego osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje  i certyfikaty do prowadzenia danych kursów i szkoleń zawodowych.

W związku z powyższym, również uczestnicy projektu biorący udział w warsztatach o charakterze zawodowym (krawieckie lub komputerowe), będą musieli uzyskać dokument potwierdzający przez nich uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Przez kwalifikacje należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 

Pytanie 2

Czy w opisie projektu musimy wymienić konkretny WTZ i ŚDS ?

Odpowiedź

Tak, w opisie projektu powinni Państwo wymienić konkretny WTZ i ŚDS, w którym będzie prowadzone  wsparcie dla potencjalnych uczestników projektu.

Będzie to obowiązkowy zapis we wniosku o dofinansowanie, jeżeli Państwo będą go składać w ramach 2 typu projektu:

„Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

Finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym powinno odbywać się:

  1. w nowo utworzonych podmiotach,
  2. w istniejących podmiotach”.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.