Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie etapu oceny merytorycznej – 29.05.2018 r.

Z uwagi na dużą ilość wniosków skierowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 oraz ze względu na natężenie prac w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego wynikające z równoległych prac Komisji Oceny Projektów, w ramach ww. konkursu oraz konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 do dnia 07.06.2018 r.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.