Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 18.06.2018 r.

Pytanie: W regulaminie konkursu jest opisany tryb wyboru partnera na podstawie art. 33 ustawy wdrożeniowej (str. 56, pkt. 8) – mowa jest tu o partnerach spoza sektora finansów publicznych, natomiast troszkę niżej jest informacja w ramce, że wskazany tryb wyboru dotyczy podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Wydaje mi się, że jest tu pewna rozbieżność? Proszę o informację, czy partnera spoza sektora fin. publicznych należy wybrać zgodnie z ustawą wdrożeniową czy w innym trybie?

Odpowiedź: Pkt 8 Podrozdziału 4.6 Partnerstwo Regulaminu konkursu otwartego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/18 określa sposób, w jaki podmiot inicjujący projekt partnerski (będący jednostką finansów publicznych) powinien dokonać wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych. Zapisy Regulaminu w tej kwestii nie są rozbieżne.

Jeżeli więc podmiotem inicjującym projekt partnerski (przeważnie jest to Wnioskodawca) jest jednostka finansów publicznych (np. gmina), która planuje zawrzeć partnerstwo z podmiotem spoza sektora finansów publicznych, musi to zrobić z zastosowaniem trybu przewidzianego w ustawie wdrożeniowej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS