Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaktualizowana lista wniosków wybranych do dofinansowania – 19.06.2018 r.

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Listy projektów wybranych do dofinansowania, polegających na uzupełnieniu dofinansowania w projekcie nr RPWM.07.02.02-28-0002/17 o kwotę 213 356,55 zł.

W związku z niewystarczającymi środkami na dofinansowanie ww. projektu w pełnej wysokości, tj. 7 036 863,22 zł, w dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu przy zmniejszonej wysokości dofinansowania (6 823 506,67 zł).

Jednocześnie Zarząd WWM zdecydował, iż w przypadku pojawienia się wolnych środków poziom dofinansowania oraz kwota dofinansowania zostaną podwyższone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W wyniku korzystnej zmiany kursu przeliczeniowego EUR/PLN, tzw. różnic kursowych, w Działaniu 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis w miesiącu czerwiec 2018 r., podjęto decyzję o uzupełnieniu dofinansowania dla projektu.

Pliki do pobrania

Lista wniosków

2018-06-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.