Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 24.08.2018 r.

Pytanie 1: Czy można zastosować następujący układ projektu: dzieci z rodzin zastępczych zawodowych mogą uczestniczyć w projekcie jako uczestnik, za którym w ślad idzie wsparcie finansowe, natomiast rodzice z rodziny zastępczej będą w tym przypadku traktowani w projekcie jako otoczenie?

Odpowiedź 1: Tak, rodziny zastępcze zawodowe mogą stanowić otoczenie uczestników projektu, w przypadku gdy wsparcie otrzymuje dziecko przebywające w tej rodzinie oraz jego rodzina biologiczna (o ile jest to możliwe).

Pytanie 2: Czy uczestnik może spełnić minimum jedną przesłankę odnośnie wykluczenia, aby stać się uczestnikiem projektu? Oczywiście w rozumieniu, ze w projekcie realizator deklaruje się do preferowania więcej niż jednej przesłanki, jeśli taka występuje.

Odpowiedź 2: Tak, wystarczy, że uczestnik będzie spełniał tylko jedną przesłankę zawartą w definicji osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Pytanie 3: Czy przesłanka ubóstwa może być traktowana jako jedyna przesłanka do uznania wykluczenia społecznego?

Odpowiedź 3: Tak, zgodnie z definicją osoby lub rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wystarczy, że osoba lub rodzina będzie spełniała co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym katalogu znajduje się ubóstwo).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS