Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie konkursu – 4.09.2018 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/18 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym przedmiotowy konkurs został zakończony.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.