Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 13.09.2018 r.

Pytanie:

Czy w związku z tym, że „Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” oznacza, że wszyscy partnerzy i wnioskodawcy muszą spełnić to kryterium czy wystarczy, że np. jeden z nich, np. gmina lub OPS?

 

Odpowiedź:

Kryterium merytoryczne specyficzne obligatoryjne o treści „Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” oznacza, że 12-miesięczne doświadczenie we wskazanym powyżej obszarze powinien posiadać Wnioskodawca lub Partner. Zatem wystarczy, iż jeden z dwóch podmiotów (w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie) będzie posiadał wymagane doświadczenie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS