Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 16.11.2018 r.

Pytanie:

Czy w konkursie RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18 partnerem (nie wnioskodawcą) może być spółka z .o.o.?

Odpowiedź:

Partnerem w tym konkursie może być każdy podmiot, który wpisuje się w katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z Podrozdziałem 3.3 Regulaminu konkursu podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej.

Przy czym zapis „na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej” w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie oznaczał umowę ustanawiającą taką spółkę.

Niemniej jednak, należy zaznaczyć, że kwestia poruszona w zapytaniu stanowi przedmiot oceny merytorycznej, w związku z czym odpowiedź przedstawiona powyżej ma jedynie charakter informacyjny. Właściwa ocena projektu będzie możliwa dopiero po zapoznaniu się przez oceniających z treścią całego projektu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.