Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Efekty wdrażania RPO WiM 2014–2020

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014–2020 NA KONIEC 2021 ROKU

 

Ogłoszono 536 naborów o wartości ponad 13 mld zł, co stanowi 168% alokacji Programu.

Podpisano 4 496 umów na kwotę ponad 7,01 mld zł, co stanowi 90,4% budżetu Programu.

         Beneficjentom wypłacono ponad 3,9 mld zł, co stanowi 50,3% budżetu Programu.

  Komisja Europejska zatwierdziła około 4,19 mld zł, co stanowi 54% budżetu Programu.

 

 

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014–2020

 

  KAPITAŁ LUDZKI

241 182 uczestników projektów w ramach EFS (17% populacji województwa), wsparcie otrzymało 15 714 osób z niepełnosprawnością.

 

    INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 169 km dróg. Utworzenie prawie 1 076 km szlaków turystycznych.

 

       CYFRYZACJA

Udostępnienie 3 072 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta

152 247 osób.

 

   GOSPODARKA

3 401 przedsiębiorstw objęto wsparciem. Powstało  8 112 nowych miejsc pracy.

 

   RYNEK PRACY

Wspartych zostało 59 589 osób bezrobotnych, czyli prawie co 2 osoba bezrobotna w województwie, 48% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 

          EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 2 154 szkoły oraz 88 790 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 11 119 nauczycieli, czyli co 2 nauczyciel w województwie.

 

         ZDROWIE

Wsparcie otrzymało 127 podmiotów leczniczych. 16 584 osoby skorzystały z badań profilaktycznych.

 

   KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie 90 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Zrewitalizowanie 214 obiektów infrastruktury, z których korzysta 1 112 843 osoby.

 

       OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 1 598 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 150,26 MW. 439 146 osób objęto koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

                

Pliki do pobrania

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2020 r.)

2021-02-17

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.09.2020 r.)

2020-11-02

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2020 r.)

2020-08-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2020 r.)

2020-05-15

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2019 r.)

2020-01-30

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 15.11.2019 r.)

2019-11-26

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.09.2019 r.)

2019-10-24

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2019 r.)

2019-07-10

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.05.2019 r.)

2019-06-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2019 r.)

2019-04-08

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

2019-01-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS