Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Efekty wdrażania RPO WiM 2014–2020

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014–2020 NA 31 MARCA 2021 ROKU

 

Ogłoszono 541 naborów o wartości ponad 13 mld zł, co stanowi 169% alokacji Programu.

Podpisano 4 619 umów na kwotę ponad 7,2 mld zł, co stanowi 92,5% budżetu Programu.

         Beneficjentom wypłacono ponad 4,2 mld zł, co stanowi 54,5% budżetu Programu.

  Komisja Europejska zatwierdziła około 4,5 mld zł, co stanowi 58,2% budżetu Programu.

 

 

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014–2020

 

  KAPITAŁ LUDZKI

255 806 uczestników projektów w ramach EFS (18% populacji województwa), wsparcie otrzymało 17 021 osób z niepełnosprawnością.

 

    INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 170 km dróg. Utworzenie prawie 1 417 km szlaków turystycznych.

 

       CYFRYZACJA

Udostępnienie 3 143 usługi publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta

165 122 osoby.

 

   GOSPODARKA

4 397 przedsiębiorstw objęto wsparciem. Powstało  8 942 nowe miejsca pracy.

 

   RYNEK PRACY

Wspartych zostało 62 297 osób bezrobotnych, czyli prawie co 2 osoba bezrobotna w województwie, 46% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 

          EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 2 234 szkoły oraz 90 908 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 11 771 nauczycieli, czyli co 2 nauczyciel w województwie.

 

         ZDROWIE

Wsparcie otrzymało 136 podmiotów leczniczych. 16 778 osób skorzystały z badań profilaktycznych.

 

   KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie 90 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Zrewitalizowanie 214 obiektów infrastruktury, z których korzysta 1 113 036 osób.

 

       OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 1 583 jednostki wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 146,59 MW. 462 846 osób objęto koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

                

Pliki do pobrania

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2021 r.)

2021-05-07

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2020 r.)

2021-02-17

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.09.2020 r.)

2020-11-02

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2020 r.)

2020-08-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2020 r.)

2020-05-15

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2019 r.)

2020-01-30

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 15.11.2019 r.)

2019-11-26

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.09.2019 r.)

2019-10-24

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2019 r.)

2019-07-10

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.05.2019 r.)

2019-06-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2019 r.)

2019-04-08

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

2019-01-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS