Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Efekty wdrażania RPO WiM 2014–2020

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014–2020 NA KONIEC             2019 ROKU

 

Ogłoszono 479 naborów o wartości ponad 11,8 mld zł, co stanowi 159% alokacji Programu.

Podpisano 3 686 umów na kwotę ponad 5,8 mld zł, co stanowi 78,2% budżetu Programu.

         Beneficjentom wypłacono ponad 2,5 mld zł, co stanowi 32,8% budżetu Programu.

  Komisja Europejska zatwierdziła około 2,6 mld zł, co stanowi 34,5% budżetu Programu.

 

 

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014–2020

 

  KAPITAŁ LUDZKI

182 582 uczestników projektów w ramach EFS (13% populacji województwa), wsparcie otrzymało 11 883 osoby z niepełnosprawnością.

 

    INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 146 km dróg. Utworzenie ponad 478 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 386 km szlaków turystycznych.

 

       CYFRYZACJA

Udostępnienie 2 649 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta

139 022 osoby.

 

   GOSPODARKA

2 304 przedsiębiorstwa otrzymało wsparcie. Powstało  6 637 miejsc pracy.

 

   RYNEK PRACY

Wspartych zostało 47 973 osoby bezrobotne, czyli co 2 osoba bezrobotna w województwie, 53% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 

          EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 1 662 szkoły oraz 77 234 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 9 237 nauczycieli, czyli co 2 nauczyciel w województwie.

 

         ZDROWIE

Wsparcie otrzymały 36 podmiotów leczniczych. 12 636 osób skorzystało z badań profilaktycznych.

 

   KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie 88 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzą

3 294 615 osób. Zrewitalizowano 166 obiektów infrastruktury, z których korzysta

585 349 osób.

 

       OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 1 313 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 128 MW. 307 324 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

                

Pliki do pobrania

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2019 r.)

2020-01-30

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 15.11.2019 r.)

2019-11-26

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.09.2019 r.)

2019-10-24

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2019 r.)

2019-07-10

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.05.2019 r.)

2019-06-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2019 r.)

2019-04-08

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

2019-01-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS