Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Efekty wdrażania RPO WiM 2014–2020

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014–2020 NA KONIEC   I KWARTAŁU 2020 ROKU

 

Ogłoszono 488 naborów o wartości ponad 11,9 mld zł, co stanowi 161% alokacji Programu.

Podpisano 3 866 umów na kwotę ponad 5,8 mld zł, co stanowi 78,3% budżetu Programu.

         Beneficjentom wypłacono ponad 2,8 mld zł, co stanowi 37,3% budżetu Programu.

  Komisja Europejska zatwierdziła około 2,8 mld zł, co stanowi 38,2% budżetu Programu.

 

 

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014–2020

 

  KAPITAŁ LUDZKI

200 469 uczestników projektów w ramach EFS (14% populacji województwa), wsparcie otrzymało 12 962 osoby z niepełnosprawnością.

 

    INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 147 km dróg. Utworzenie prawie 1 073 km szlaków turystycznych.

 

       CYFRYZACJA

Udostępnienie 2 655 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta

141 443 osoby.

 

   GOSPODARKA

2 483 przedsiębiorstwa otrzymało wsparcie. Powstało  7 067 miejsc pracy.

 

   RYNEK PRACY

Wspartych zostało 50 691 osób bezrobotnych, czyli co 2 osoba bezrobotna w województwie, 52% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 

          EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 1 820 szkół oraz 82 582 uczniów, czyli co 4 uczeń w województwie, 10 042 nauczycieli, czyli co 2 nauczyciel w województwie.

 

         ZDROWIE

Wsparcie otrzymały 36 podmiotów leczniczych. 14 668 osób skorzystało z badań profilaktycznych.

 

   KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie 88 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzą

3 294 615 osób. Zrewitalizowano 168 obiektów infrastruktury, z których korzysta

588 066 osób.

 

       OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 1 430 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 139,2 MW. 307 342 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

                

Pliki do pobrania

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2020 r.)

2020-05-15

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2019 r.)

2020-01-30

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 15.11.2019 r.)

2019-11-26

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.09.2019 r.)

2019-10-24

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2019 r.)

2019-07-10

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.05.2019 r.)

2019-06-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2019 r.)

2019-04-08

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

2019-01-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS