Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne – poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Ełku z poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/19.

Konkurs nr RPWM.11.02.05.-IZ.00-28-001/19 ma charakter zamknięty, nie jest podzielony na rundy.

 

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostek zatrudnienia socjalnego realizujących zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
  • jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
  • organizacji pozarządowych działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz innych podmiotów prowadzących na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;
  • podmiotów ekonomii społecznej.

 

Termin i miejsce: 6 marca 2019 r. w godzinach 10:00–13:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail lpielk@warmia.mazury.pl do 1.03.2019 do godziny 14.00
  2. potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

tel. 87 610 07 77, 87 734 11 09, 87 734 11 10

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Prezentacja: Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu

2019-03-07

Prezentacja: Kluczowe założenia konkursu

2019-03-07

Formularz zgłoszeniowy

2019-02-12

Agenda spotkania

2019-02-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS