Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

1.3.6

Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu – Schemat A. Nabór nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/19

zakończony     od: 2019-03-29 do: 2019-04-29
Wyniki naboru

W odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, w związku z tym konkurs został zakończony.

Wstępna informacja o naborze

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach działanie 1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu – Schemat A.

Nabór nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/19

Termin, od którego można składać wnioski

29 marca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

29 kwietnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101 lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosku

Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego Maks 2, używając funkcji: „wyślij wniosek”, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje otoczenia biznesu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Schemat A – wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji); wsparcie może dotyczyć także wdrożenia TIK w celu podniesienia jakości usług.

 

Preferencjami objęte zostaną projekty:

  • z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego,
  • o największym udziale wkładu prywatnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 305 992,12 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje ne temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu naboru.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować do:

1. Osoby odpowiedzialnej za konkurs:

    Tel.: 89 521 96 36

   89 521 93 97

   89 521 96 26

   89 521 96 06

   89 521 96 41

   89 521 96 54

   e-mail: nabory.przedsiebiorczosc@warmia.mazury.pl

 

2. Punktów informacyjnych

 

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512-54-82, 89 512-54-83, 89 512-54-85, 89 512-54-86

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg,

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 55 620-09-13, 55 620-09-14, 55 620-09-16

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, Biuro Regionalne w Ełku, ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 87 734-11-09, 87 734-11-10, 87 610-07-77

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00–18:00,  wtorek–piątek 7:30–15:30

Pliki do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa zip

2019-02-26

Wytyczne ministerialne

2019-02-26

Anonimowy formularz on-line

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu – Schemat A. Nabór nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/19 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS