Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konferencja „Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich”

Konferencję „Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich”, która odbyła się w Olsztynie, otworzył marszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin.

– Wdrażanie funduszy unijnych to kluczowy element rozwoju Warmii i Mazur – mówił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin. Wysokość wkładu środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014–2020 wynosi ponad 1, 72 mld euro, co, zgodnie z aktualnym kursem walut, stanowi ok. 7,4 mld złotych. Na podstawie danych z lutego wynika, że samorząd województwa podpisał już ponad 2 555 umów z beneficjentami, a wartość dofinansowania wynosi ok. 4,5 miliarda zł. Poziom kontraktacji to obecnie 60% budżetu Programu.

Najwyższy poziom kontraktacji osiągnięto w następujących dziedzinach:

  • kultura i dziedzictwo – ponad 87%,
  • obszary wymagające rewitalizacji – powyżej 70%,
  • kadry dla gospodarki – powyżej 70%,
  • dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – powyżej 70%.


Marszałek zapewniał, że nie ma zagrożenia realizacji celu wynikającego z „zasady n+3”, przypadającego na koniec 2019 r. Dla RPO WiM 2014–2020 wynosi on ponad 413 mln euro. Aktualnie został już zrealizowany na poziomie 73,1%. Prawidłowy jest też postęp w realizacji ram wykonania, w szczególności wskaźników rzeczowych. Na 42 wskaźniki, dla których ustalono cel pośredni na koniec 2018 r. 41 wskaźników (ok. 98%) osiągnęło cel.

Podczas spotkania dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Lidia Wójtowicz, zaprezentowała kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Nie zabrakło tematów związanych z wdrażaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystkie wystąpienia poparte były mocnymi przykładami wdrażania Funduszy Eunijnych z regionu.

Porad z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 udzielali konsultanci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Gościem specjalnym był profesor Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów oraz reklamy.

Pliki do pobrania

Materiały pokonferencyjne – pdf

2019-02-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS