Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 (projekt). Główne zmiany w dokumencie wynikają w szczególności z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy, wyników badań ewaluacyjnych w tym obszarze, jak również z zastrzeżeń audytorów ETO i KE dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach współfinansowanych z EFS, w ramach których udzielane było dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie / wyposażenie miejsc pracy.

Uwagi do zaproponowanych zmian wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na załączonym formularzu uwag do 18 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: joanna.maciukiewicz@miir.gov.pl

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS