Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów – 21.05.2019 r.

21  maja 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu konkursu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 27.05.2019 r. do 01.07.2019 r.

W związku z powyższą zmianą przesunięciu ulega także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie) z listopada 2019 r. na grudzień 2019 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie pozostają bez zmian.
 
Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 21.05.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 21.05.2019 r.

2019-05-21

Ogłoszenie

2019-05-21

Uzasadnienie zmian

2019-06-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS