Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu konkursu i wzoru umowy o dofinansowanie – 5.06.2019 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu polegającej na aktualizacji załącznika nr 3 – wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Główne zmiany umowy wynikają m.in. z dostosowania zapisów do RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poprzez dodanie załącznika nr 10: „Wzór zawiadomienia  o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

Zmiany obowiązują od 04 czerwca 2019 r., tj. dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 4.06.2019 r.

2019-06-04

Wzór umowy o dofinansowanie – obowiązuje od 4.06.2019 r.

2019-06-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.