Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

65 projektów wybranych do dofinansowania – rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Właśnie został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie. Zarząd województwa zaakceptował listę 65 projektów, a na wsparcie przeznaczył 40 milionów złotych.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają łącznie dofinasowanie w wysokości ponad 40 mln zł. Pieniądze te umożliwią m.in. realizację wysokiej jakości staży, praktyk i kursów zawodowych dla uczniów, kształtowanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Działania będą realizowane w oparciu o ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Pieniądze pochodzą z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego).

Zobacz szczegółowe informacje o konkursie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS