Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania – 24.06.2019 r.

24 czerwca 2019 r. został rozstrzygnięty konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19.

Alokacja (wartość dofinansowania) na konkurs wynosiła 3 325 960,62 zł. Negocjacje były prowadzone do wyczerpania kwoty poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę na etapie oceny merytorycznej. IOK podjęła decyzje o przesunięciu oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięć konkursów w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się w kwocie 2 368 874,08 zł. Zwiększona kwota alokacji wyniosła 5 694 834,70 zł, co umożliwiło dofinansowanie 14 projektów.

Pliki do pobrania

Lista projektów

2019-06-24

Skład Komisji Oceny Projektów

2019-06-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS