Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja ogłoszenia i regulaminu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów – 25.06.2019 r.

24 czerwca 2019 r. zostało zaktualizowane ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków dofinansowanie projektów.

Informujemy, że wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 01.07.2019 r. do 15.07.2019 r.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu i Ogłoszenie o konkursie pozostają bez zmian.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 24.06.2019 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 24.06.2019 r.

2019-06-25

Ogłoszenie

2019-06-25

Uzasadnienie zmian

2019-06-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS