Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

[WIDEO] Fundusze unijne dla młodych firm – Praktyczny poradnik

1 lipca 2019 r. odbyło się bezpłatne webinarium organizowane przez urząd marszałkowski w Olsztynie. Tematem webinarium było przybliżenie beneficjentom procedury oraz dobrych praktyk przy pozyskiwaniu pożyczek z funduszy unijnych dla młodych firm działających do 3 lat.

 

 

link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=R7HL0YfT7W4&feature=youtu.be

 

Temat webinarium: Fundusze unijne dla młodych firm

 

Podczas webinarium w roli eksperta wystąpiła: Barbara Bąkowska – Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
Prowadząca: Marta Gołąb-Kocięcka

 

W szkoleniu online poruszyliśmy m.in. następujące zagadnienia:

  • dla kogo przeznaczona jest pożyczka rozwojowa,
  • jaka jest maksymalna wysokość wsparcia dla firm,
  • co można sfinansować w ramach tego instrumentu finansowego,
  • jakie wymagania musi spełnić firma, aby ubiegać się o tę formę wsparcia,
  • jakie jest oprocentowanie, prowizja oraz maksymalny okres spłaty,
  • jak szybko rozpatrywany jest wniosek,
  • kto może ubiegać się o pożyczki na założenie lub rozwój działalności,
  • jakie kryteria należy spełnić, aby z sukcesem pozyskać fundusze unijne,
  • w jaki sposób dobrze przygotować dokumenty aplikacyjne.

 

Przebieg szkolenia online:
00:00 – Wprowadzenie do szkolenia. Przedstawienie eksperta oraz tematyki szkolenia.
1:48 – Co to są fundusze pożyczkowe dla firm z pieniędzy unijnych?
3:45 – Czym są pożyczki unijne dla firm? Dlaczego warto z nich skorzystać?
5:30 – Czym są pożyczki rozwojowe dla firm? Dla kogo są przeznaczone i jakie warunki należy spełnić przy staraniu się o ten rodzaj wsparcia.
9:47 – Dla jakiego rodzaju działalności gospodarczej nie są udzielane pożyczki dla młodych firm z funduszy unijnych? Jakie są wykluczone rodzaje działalności?
11:32 – Przedstawienie szczegółów dotyczących pożyczki dla młodych firm do 3 lat.
13:14 – Na jakie inwestycje można przeznaczyć środki z tej pożyczki?
16:30 – Czy nieruchomość możne być objęta pożyczką unijną z tych funduszy?
18:36 – Gdzie można uzyskać pomoc przy ubieganiu się o ten rodzaj wsparcia z funduszy unijnych?
20:16 – Jak przebiega proces udzielania pożyczki unijnej z tych środków? Jaka jest przewidziana pula do rozdysponowania wśród beneficjentów?
22:54 – Omówienie oprocentowania preferencyjnych pożyczek z funduszy unijnych? Dlaczego są korzystniejsze od tych dostępnych na rynku oraz komu przysługują preferencyjne warunku udzielania pożyczek.
28:22 – Kto ma szanse na otrzymanie pożyczki z funduszy unijnych? Jakie dokumenty są potrzebne przy ubieganiu się o ten rodzaj wsparcia unijnego?
30:16 – Jakie instytucje mogą skontrolować pożyczkobiorcę? Oraz jakie są terminy spłaty?
34:22 – Jakie dokumenty są potrzebne do prawidłowego rozliczenia pożyczki z funduszy unijnych?
37:31 – Ile wynosi maksymalna i minimalna wartość udzielanej pożyczki?
38:14 – Czy można przedłużyć albo odroczyć czas spłaty?
39:07 – Czy z pożyczki można zakupić środki transportu (np. samochody)
40:10 – Jakie są formy zabezpieczenia pożyczki z funduszy unijnych?
43:46 – Podsumowanie szkolenia i zachęta do skorzystania ze środków unijnych.

 

Zapraszamy do oglądania i korzystania z pożyczek.
Zespół RPO WiM

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS