Konferencja 16 lutego 2023
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dot. Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się i 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych SPOTKANIE ODWOŁANE

UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się oraz Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/19, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób i zaburzeń psychicznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

 

nabór wniosków: 26.08.2019 – 23.09.2019 r.

oraz

założenia konkurs nr RPWM.11.02.01 – IZ.00-28-002/19, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na następujący typ projektu: Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

 

nabór wniosków : 27.09.2019 r. – 21.10.2019 r.

 

Oba konkursy skierowane są do:

- podmiotów leczniczych

- jednostek samorządu terytorialnego, ich zwiazków i stowarzyszeń,

- jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

- organizacji pozarządowych lub organizacji non-profit posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,

- podmiotów ekonomii społecznej posiadających doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

 

Spotkanie odbędzie  17 września 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00, Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie sala  201 (II piętro) – ul. Głowackiego 17, wejście od teatru Lalek.

 

Warunki uczestnictwa

1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 13 września 2019 r. do godz. 12:00. 

2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym)..

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone  a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 54 86, e – mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2019-09-05

Agenda spotkania

2019-09-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.