Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

[WIDEO] RODO W PROJEKTACH UNIJNYCH – praktyczny poradnik

8 października 2019 r. odbyło się bezpłatne webinarium. Tematem było przybliżenie beneficjentom obowiązków wynikających ze stosowania od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podczas szkolenia omówione zostały podstawy prawne oraz główne założenia RODO.

 

 

Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=SJIpC_R8xIs

 

Temat webinarium:RODO W PROJEKTACH UNIJNYCH

 

Podczas szkolenia online w roli eksperta wystąpił:

Arnold Paszta – ekspert z 17-letnim doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, od 10 lat biegły sądowy w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Prowadząca:

Marta Gołąb-Kocięcka

 

Z webinarium dowiesz się o:

1. Aktualnych aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych w Polsce.

2. Podstawowych definicjach.

3. Podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

4. Obowiązkach Administratora danych (Powołaniu IOD; Dokumentacji; Obowiązku Informacyjnym; Rejestru czynności przetwarzania).

5. IOD – kwalifikacje, podstawy wyznaczenia, obowiązki.

6. Powierzeniu danych osobowych. Współadministrowaniu danymi osobowymi.

 

Przebieg szkolenia online:

00:00 - Wprowadzenie do szkolenia

01:45 - Agenda szkolenia

02:48 - Uregulowania prawne w zakresie RODO

05:07 - Czym są dane osobowe? Kogo dotyczy RODO?

12:35 - Czym jest przetwarzanie danych?

15:20 - Jaki wyróżniamy dane osobowe?

15:45 - Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

21:10 - Przykład kontroli w kwestii RODO

23:50 - Rola podwykonawców w obszarze RODO

28:36 - Zgodność przetwarzania z prawem

36:23 - Obowiązek informacyjny AD

37:57 - Ochrona wizerunku a RODO

47:40 - Podmiot przetwarzający

49:40 - Obowiązek informacyjny

50:10 - Kiedy musi być Inspektor Danych Osobowych?

52:00 - Dokumentacje RODO

54:14 - Kary za naruszenia RODO

58:00 - Podsumowanie

59:35 - Zakończenie

 

Prezentacja pdf użyta w szoleniu.

 

Zapraszamy do oglądania.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS