Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przygotowanie wniosku o płatność z EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020

Uwaga!!! Zmieniły się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020. W związku z powyższym program szkolenia został zaktualizowany, a na szkoleniu zostaną omówione zmiany.

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność z EFRR w ramach RPO WiM 20142020.

Wykładowcą będzie Pan Michał Byliniak

Termin i miejsce szkolenia

23-24 stycznia 2020 roku w godzinach 8.00–16.15 w każdym dniu.

OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie podpisanego skanu do 16 stycznia 2020 roku na adres olsztyn@eurokadry.pl
  • Potwierdzenie mailowe dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przesłane zostanie po zakończeniu rekrutacji.
  • Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoś nieobecność

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

e-mail: olsztyn@eurokadry.pl
tel. 22 811-12-22 lub 507-12-17-41

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2020-01-20

Program szkolenia

2019-10-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.