Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu dotycząca zwiększenia alokacji – 5.11.2019 r.

Informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu. Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu, znacznie przekroczyła alokację przewidzianą w Regulaminie konkursu. Aby dofinansować więcej pozytywnie ocenionych wniosków, niż przewidziano w alokacji dla I rundy konkursu, IOK podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem konkursu dotychczasowa alokacja wynosiła 27 000 000 zł, w tym na I rundę – 17 000 000 zł, co stanowiło 63% całości alokacji. W związku z powyższym, wykorzystując oszczędności dostępne w ramach Poddziałania 11.1.1, alokację przewidzianą na I rundę konkursu zwiększono o kwotę odpowiadającą wartości 63% dostępnych oszczędności. Po wprowadzeniu zmian alokacja przewidziana na konkurs wynosi 41 914 961,55 zł, w tym na I rundę konkursu wyodrębniono kwotę 31 914 961,55 zł, zaś na II rundę 10 000 000 złotych.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – obowiązuje od 5.11.2019 r.

2019-11-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS