Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zwiększenie kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs – 22.11.2019 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 22.11.2019 r. zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, tj. kwota alokacji wynosi: 3.234.690,69 EURO co stanowi daje 13 789 162,93 PLN[1] ze środków pochodzących z EFRR.

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 22.11.2019 r.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 30.10.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2629 PLN.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS