Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi – 3.12.2019 r.

Pytanie:

Pytanie dotyczące stosowania klauzul społecznych w ramach naboru wniosków z poddziałania 6.2.1: Czy klauzule te trzeba zastosować we wszystkich zamówieniach w projekcie (np. do zakupu i montażu tablic informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu lub nadzoru inwestorskiego/ autorskiego), żeby otrzymać 1 punkt w ocenie wniosku?

Odpowiedź:

To Wnioskodawca na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie powinien przeanalizować planowane zamówienia/postępowania w projekcie pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania tzw. klauzul społecznych. Jeżeli z analizy Wnioskodawcy wynika obiektywna możliwość zastosowania ww. klauzul, to w takim przypadku punkt może zostać przyznany, w zależności od informacji i deklaracji Wnioskodawcy, które zostaną zawarte w Studium wykonalności w powyższym zakresie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.