Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana regulaminu dotycząca zwiększenia alokacji – 23.12.2019 r.

Wartość dofinansowania wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu, znacznie przekroczyła alokację przewidzianą w Regulaminie konkursu. Aby dofinansować większą liczbę pozytywnie ocenionych wniosków, niż pozwalałaby pierwotnie przewidziana alokacja dla II rundy konkursu, IOK podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji. Zgodnie z pierwotnym Regulaminem konkursu alokacja przewidziana na konkurs wynosiła 27 000 000 zł, w tym na I rundę konkursu wyodrębniono 17 000 000 zł, co stanowiło 63% alokacji oraz na II rundę konkursu wyodrębniono 10 000 000 zł, co stanowiło 37% całości alokacji. Alokacja w ramach I rundy konkursu została zwiększona o 63% poprzez wykorzystanie oszczędności dostępnych w ramach Poddziałania 11.1.1 oraz środków pochodzących z rezerwy wykonania. Postępując analogicznie, alokację w ramach II rundy konkursu zwiększono o 37% dostępnych oszczędności.

Po wprowadzeniu wyżej wskazanych zmian alokacja przewidziana na konkurs wynosi 53 435 838,38 zł w tym, na I rundę konkursu wyodrębniono kwotę 31 914 961,55 zł, zaś na II rundę 21 520 876,83 zł.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2019-12-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS