logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 5.1 Gospodarka odpadowa oraz 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, dotyczące działań:

5.1 Gospodarka odpadowa

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Na spotkanie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w pubicznym systemie ochrony zdrowia), PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

 

Termin spotkania: 6 lutego 2020 r. w godzinach: 10:00 – 13:00

Miejsce spotkania: Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1. przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl do 3 lutego 2020 r. do godz. 13:00

2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecnośći na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 734 11 10/ 09, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2020-01-02

Agenda spotkania

2020-01-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.