Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej wniosków – 2.01.2020 r.

Informujemy o podjęciu decyzji dotyczącej wydłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/19. Planowany termin dokonania oceny merytorycznej to 24 stycznia 2020 r.

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej związane jest z dużą liczbą wniosków złożonych w ramach konkursu RPWM.11.02.03 IZ.00-28-002/19 oraz ze spiętrzeniem zadań realizowanych w ramach równolegle prowadzonych konkursów (w ramach Poddziałania 11.1.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.