Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zwiększenie alokacji w konkursie – 27.01.2020 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 23.01.2020 r. zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu konkursu, zmianie uległa kwota alokacji.

Aktualna kwota przeznaczona na dofinansowanie, tj. kwota alokacji wynosi: 6 985 843,27 EURO, co daje kwotę 29 736 639,04 PLN[1] ze środków pochodzących z EFRR. Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 23.01.2020 r.

[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego  z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację, tj. 30.12.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2567 PLN.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS