Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nagrody dla najbardziej innowacyjnych projektów w Europie – RegioStars 2020

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się na tle pozostałych i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych i stają się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.


Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom:

  • Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy,
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej Europy,
  • Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy,
  • Zaangażowanie obywateli na rzecz europejskich miast opartych na zasadzie spójności,
  • Wzmocnienie pozycji młodzieży na rzecz współpracy ponad granicami – 30 lat INTERREG

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich. Dodatkowo każdy mieszkaniec UE będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt za pośrednictwem internetu. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Więcej szczegółów na temat kategorii konkursowych można znaleźć w  Poradniku dla uczestników.

 

Jak zgłosić projekt?

Aplikacje można składać do 9 maja 2020 r. poprzez platformę RegioStars.

W październiku 2020 r. w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS