Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie naboru wniosków i zmiana Regulaminu konkursu – 9.04.2020 r.

W konkursie wydłużony został termin naboru wniosków o dofinansowanie z 30.04.2020 r. do 29.05.2020 r. 

Przesunięciu uległ także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (wskazany w § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu) z września 2020 r. na listopad  2020 r. 

Wszystkie wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Treść komunikatu

2020-04-09

Regulamin konkursu – obowiązuje od 9.04.2020 r.

2020-04-09

Ogłoszenie konkursu – obowiązuje od 9.04.2020 r.

2020-04-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.