Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy instrument wsparcia przedsiębiorstw – pożyczka płynnościowa

W odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorstw – Pożyczki Płynnościowej.

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Strategię Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 r., przeznaczając blisko 31 mln zł na Pożyczkę Płynnościową poprawiającą sytuację finansową firm odczuwających skutki epidemii COVID-19. Pożyczka ma na celu wspomaganie utrzymania firm i miejsc pracy.

Pożyczka Płynnościowa to wsparcie obrotowe udzielane na zasadach pomocy de minimis skierowane do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego*. Przedsiębiorcy z pozyskanych środków będą mogli pokryć m.in.:  

 • opłaty ZUS,
 • koszty wynajmu,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • zobowiązania handlowe,
 • nakłady inwestycyjne konieczne do adaptacji firmy do nowych warunków rynkowych.

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej,:

 • 0% prowizji za jej udzielenie,
 • brak dodatkowych opłat,
 • od 0,28% oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej**),
 • kwota pożyczki do 200 tys. zł,
 • całkowity okres spłaty do 6 lat,
 • karencja kapitałowo-odsetkowa do 12 miesięcy,
 • wakacje kredytowe (kapitałowo-odsetkowe lub kapitałowe) do 12 m-cy.

Więcej szczegółów ze wskazaniem, gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę już wkrótce.

 

* MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.

** Stopa bazowa służy do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak m.in. pożyczki. Obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,84% i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.