Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji – 7.10.2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025" dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.2 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk.

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze „Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.2 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk: 12 października – 16 listopada 2020 r.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl .

Szczegółowe informacje o naborze: https//bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Konkurs nr RPWM.06.01.03-IZ.00-28-001/20

 

Kto może składać wnioski?

Instytucje kultury.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury, by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
  • inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych).

 

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 205 944,64 złotych

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1

2020-10-07

Załącznik nr 2

2020-10-07

Załącznik nr 3

2020-10-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.