Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana wzoru umowy – 8.12.2020 r.

Informujemy, że zaktualizowano załącznik nr 14 pn. „Wzór umowy o dofinansowanie” do Regulaminu konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 8.12.2020 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Zaktualizowany Wzór umowy o dofinansowanie

2020-12-09

Pełna treść komunikatu

2020-12-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS