Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

RPO

10.1

Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Konkurs nr RPWM.10.01.00-IP.01-28-001/21

zakończony     od: 2021-02-25 do: 2021-03-05
Wyniki naboru

Wstępna informacja o naborze

Ogłaszamy nabór dotyczący projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowanych w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPWM.10.01.00-IP.01-28-001/21

Termin, od którego można składać wnioski

25.02.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

5.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał

Miejsce składania wniosku

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

w poniedziałek w godzinach: 8.00-16.00

od wtorku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Sposób składania wniosku

Procedura składania wniosków o dofinansowanie projektów opisana została w Rozdziale I ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów mogą być realizowane tylko instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265) z wyłączeniem robót publicznych. 

Kryteria wyboru projektów

Wymogi i kryteria wyboru projektów opisane zostały załączniku 4 do  ogłoszenia o naborze.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

109 796 818,60 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla naboru projektów w trybie pozakonkursowym nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela pracownik Punktu Kontaktowego RPO WiM w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie pod numerem telefonu:

89 522 79 55

Anonimowy formularz on-line

Formularz nie został wysłany, prosimy odczekać 2 minuty i spróbować jeszcze raz.

Jeśli masz uwagi dotyczące naboru Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Konkurs nr RPWM.10.01.00-IP.01-28-001/21 , to podziel się z nami swoją opinią. Twoja informacja pomoże nam doskonalić działania i lepiej przygotować kolejny nabór.

Uwagi w kategoriach:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS