baner
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zdrowe życie – nową specjalizacją regionu

„Zdrowe życie” będzie czwartą inteligentną specjalizacją regionu – tę decyzję podjął zarząd województwa warmińsko-mazurskiego 29 sierpnia 2022 r.

W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje, stymulujące rozwój regionu, wybrało dziedziny dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu, czyli ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości. Po raz pierwszy wskazano je w  2013 r. w aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Była to odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej – każdy region powinien określić obszary, w których ma szansę być liderem w kraju i za granicą.

Warunkiem uruchomienia unijnego wsparcia na badania, rozwój i innowacje było posiadanie wybranych inteligentnych specjalizacji. Z puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 region pozyskał 1,72 mld euro.

– Trzy poprzednie nasze inteligentne specjalizacje sprawdziły się bardzo dobrze – mówił podczas konferencji prasowej marszałek wojweództwa Gustaw Marek Brzezin. – Ponad dziwięcdziesiąt procent działań związanych z innowacyjnością zostało wypełnionych. Liczymy, że z czwartą specjalizacją będzie podobnie, bo jest ona częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, który służy ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych przewag konkurencyjnych regionu. Czwarta inteligentna specjalizacja idealnie wpisuje się w specyfikę naszego województwa. Co więcej, będzie miała uprzywilejowaną pozycję w pozyskiwaniu unijnego wsparcia. To nie jest tak, że przyjmowaliśmy ją tylko ze względu na nasze przyrodnicze walory, bowiem musiał być również spełniony warunek rozwoju sfery gospodarczej.

Czwartą specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego jest „Zdrowe Życie”. Podstawą jej przyjęcia jest wyjątkowy potencjał środowiska naturalnego Warmii i Mazur oraz działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi.

– Jest to kolejny etap naszego rozwoju – dodawał Miron Sycz, wicemarszałek województwa. – Wszystkie te działania wpisują się w strategię społeczno-gospodarczą, która kilka lat temu została przez nas przyjęta. „Zdrowe życie” to również szansa na powstanie kolejnych w naszym województwie uzdrowisk, których przecież jeszcze do niedawna u nas nie było. A przecież należymy do najbardziej czystych regionów nie tylko w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu dziedziny wpisujące się w obszar zdrowe życie obejmują:

  • usługi medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz senioralne,
  • telemedycynę,
  • profilaktykę zdrowia,
  • produkcję sprzętu medycznego,
  • produkcję farmaceutyków,
  • biotechnologię,
  • inżynierię medyczną i materiałową na potrzeby medyczne i około medyczne,
  • technologie ICT na potrzeby medyczne,
  • produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną,
  • produkty i usługi związane z ochroną środowiska na rzecz zdrowego życia człowieka.

 

Źródło: Wrota Warmii i Mazur

Pliki do pobrania

Program rozwoju sektora zdrowe życie

2022-08-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.