Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

10 października 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zmiany do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020”, o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 – obowiązuje od 10.10.2022 r.
 

Wprowadzone zmiany umożliwią wykorzystanie II transzy środków z inicjatywy REACT-EU w wysokości 3 860 665 EUR, a także pozwolą w pełni wydatkować alokację Programu (m.in. dzięki szybkiej kontraktacji wolnych środków finansowych). Środki z inicjatywy REACT-EU przeznaczone zostaną na wyodrębniony w 13 osi priorytetowej Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości cel szczegółowy „Poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej” obejmujący inwestycje m.in. w:

  • budowę/przebudowę infrastruktury transportu publicznego zgodnie ze strategiami miejskimi obejmującymi ograniczenie emisyjności w transporcie,
  • zakup i modernizację niskoemisyjnego taboru,
  • wdrażanie systemów informacji i zarządzania,
  • działania informacyjne promujące transport zbiorowy (jako elementy uzupełniające projektów).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.