Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany w regionalnym programie województwa na lata 2014–2020

14 lutego zostały przyjęte zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Zmiany miały na celu usankcjonowanie podejmowanych w ciągu 2022 roku decyzji zarządu województwa o przesunięciach środków wewnątrz priorytetów inwestycyjnych programu oraz zgód Ministerstwa Finansów na czasową nadkontraktację (tj. wykorzystanie środków danego priorytetu inwestycyjnego na rzecz kontraktacji w innym priorytecie inwestycyjnym w ramach jednego celu tematycznego lub osi priorytetowej).

Program po zmianach – obowiązuje od 14.02.2023 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.