Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ostateczne zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

17 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała Decyzję wykonawczą nr C(2023) 8004 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 904, zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce.

12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę ws. zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, zatwierdzonych Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2023) 8004 z 17.11.2023 r.

Przyjęcie uchwały kończy proces modyfikacji treści Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.