Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na Rewitalizację kamienicy przy ulicy Niedziałkowskiego 1 w Olsztynie poprzez remont, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości – 12.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe na Rewitalizację kamienicy przy ulicy Niedziałkowskiego 1 w Olsztynie poprzez remont, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości – 12.09.2019 r.

1.       Tytuł zapytania: „Rewitalizacja  kamienicy przy ulicy  Niedziałkowskiego 1 w Olsztynie poprzez remont” – 2/2019

2.       Krótki opis zamówienia: W związku z planowaną realizacją projektu „Rewitalizacja  kamienicy przy ulicy  Niedziałkowskiego 1 w Olsztynie poprzez remont” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wytycznymi konkursu dla VIII Osi Priorytetowej RPO na lata 2014–2020: OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACJI, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, w szczególności z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na remont budynku w zakresie : Remont dachu

3.       Data rozstrzygnięcia zapytania: 27.09.2019 godzina 15:00

4.       Dane kontaktowe:

Tunkiewicz Hanna
ul. Niedziałkowskiego 1 m. 4
10-345 Olsztyn
Telefon.: 787-166-035
e-mail: hanna.tunkiewicz@wp.pl
 

Załączniki

Informacja o wynikach postępowania

Obowiązuje od: 2020-04-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (388kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2019-09-12 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 650kb) |

Załącznik 2, cz. 1

Obowiązuje od: 2019-09-12 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 267kb) |

Załącznik 2, cz. 2

Obowiązuje od: 2019-09-12 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (161kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.