Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju w zakresie zasad realizacji dróg lokalnych oraz projektów na rzecz zrównoważonej intermodalnej mobilności

Dokument

Interpretacje Ministerstwa Rozwoju w zakresie zasad realizacji dróg lokalnych oraz projektów na rzecz zrównoważonej intermodalnej mobilności

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 zachęca do zapoznania się z interpretacją Umowy Partnerstwa w zakresie zasad realizacji dróg lokalnych oraz projektów na rzecz zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej. Dokument ten przedstawia wyniki uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Komisją Europejską.

Załączniki

Interpretacja dotyczące dróg wojewódzkich i lokalnych w ramach CT7

Dostępne formaty: DOC (39kb) |

Interpretacja dotycząca zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach CT 4

Dostępne formaty: DOC (74kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS