konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne to dokument, który ma usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Obowiązuje od: 2018-04-11
Dostępne formaty: PDF (276kb) |
Wersje archiwalne (1)

Załączniki

Załącznik nr 1 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Obowiązuje od: 2018-04-11 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (242kb) |

Załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014–2020

Obowiązuje od: 2018-04-11 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 567kb) |

Pytania i odpowiedzi dotyczące wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji

Zestaw najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na temat sposobu wdrażania Wytycznych

Obowiązuje od: 2016-04-12 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (346kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.