Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
www.dniotwarte.eu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Niebieska Księga dla projektów z sektora transportu publicznego

Dokument

Niebieska Księga dla projektów z sektora transportu publicznego

Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej (aktualizacja do końca września 2015 r.) są uzupełnieniem i doprecyzowaniem wytycznych Komisji Europejskiej (Guide to cost benefit analysis of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014) oraz wytycznych krajowych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści. W ich zakres wchodzą zagadnienia dotyczące analizy ekonomiczno-społecznej, analizy finansowej, oceny ryzyk w projekcie oraz jego wpływu na zatrudnienie. Niebieskie Księgi są zalecane do stosowania przez Beneficjentów realizujących projekty transportowe, dofinansowane z programów krajowych (w szczególności Program Infrastruktura i Środowisko i Program Polska Wschodnia). Mogą być również wykorzystane przez Beneficjentów regionalnych programów operacyjnych.

Obowiązuje od: 2015-09-02
Dostępne formaty: PDF (1 916kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS