logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Zawiera między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza dokument etapami: 29 czerwca 2015 r. - oś 12 Pomoc Techniczna (uaktualniony 14 lipca 2020 r.); 19 sierpnia 2015 r. - oś 10 Regionalny rynek pracy (uaktualniony 28 marca 2022 r.), - oś 7 Infrastruktura transportowa (uaktualniony 13 kwietnia 2022 r.); 29 września 2015 r. - oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (uaktualniony 27 czerwca 2022 r.), - oś 2 Kadry dla gospodarki (uaktualniony 28 marca 2022 r.), - oś 11 Włączenie społeczne (uaktualniony 25 kwietnia 2022 r.); 11 grudnia 2015 r. - oś 3 Cyfrowy region (uaktualniony 25 stycznia 2022 r.), - oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (uaktualniony 9 lutego 2022 r.); 22 grudnia 2015 r. - oś 4 Efektywność energetyczna (uaktualniony 17 maja 2022 r.), - oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (uaktualniony 25 stycznia 2022 r.); 29 stycznia 2016 r. - oś 6 Kultura i dziedzictwo (uaktualniony 25 kwietnia 2022 r.); 5 maja 2016 r - oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji (uaktualniony 25 kwietnia 2022 r.); 15 marca 2022 r. - oś 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości.

Obowiązuje od: 2015-06-29

Załączniki

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-06-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 628kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1

Obowiązuje od: 2022-06-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (353kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki

Obowiązuje od: 2022-03-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 176kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2

Obowiązuje od: 2022-03-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 006kb) |

Oś 3 Cyfrowy region

Obowiązuje od: 2022-01-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 905kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 3

Obowiązuje od: 2022-01-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 111kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna

Obowiązuje od: 2022-05-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 252kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4

Obowiązuje od: 2022-05-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (907kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Obowiązuje od: 2022-01-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 505kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5

Obowiązuje od: 2022-01-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (792kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo

Obowiązuje od: 2022-04-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 051kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6

Obowiązuje od: 2022-04-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (857kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa

Obowiązuje od: 2022-04-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 878kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7

Obowiązuje od: 2022-04-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (859kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji

Obowiązuje od: 2022-04-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 629kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8

Obowiązuje od: 2022-04-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (426kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Obowiązuje od: 2022-02-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 684kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9

Obowiązuje od: 2022-02-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 229kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy

Obowiązuje od: 2022-03-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 080kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10

Obowiązuje od: 2022-03-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 022kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne

Obowiązuje od: 2022-04-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 453kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11

Obowiązuje od: 2022-04-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (807kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna

Obowiązuje od: 2020-07-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 012kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 12

Obowiązuje od: 2020-07-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 470kb) |

Załącznik 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna

Obowiązuje od: 2016-08-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (625kb) |

Oś 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości

Obowiązuje od: 2022-04-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 833kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 13

Obowiązuje od: 2022-04-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (712kb) |
Wersje archiwalne

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.