Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Zawiera między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza dokument etapami: 29 czerwca 2015 r. - oś 12 Pomoc Techniczna (uaktualniony 25 lipca 2023 r.); 19 sierpnia 2015 r. - oś 10 Regionalny rynek pracy (uaktualniony 19 kwietnia 2023 r.), - oś 7 Infrastruktura transportowa (uaktualniony 17 października 2022 r.); 29 września 2015 r. - oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (uaktualniony 25 września 2023 r.), - oś 2 Kadry dla gospodarki (uaktualniony 26 czerwca 2023 r.), - oś 11 Włączenie społeczne (uaktualniony 26 czerwca 2023 r.); 11 grudnia 2015 r. - oś 3 Cyfrowy region (uaktualniony 17 października 2022 r.), - oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (uaktualniony 28 listopada 2022 r.); 22 grudnia 2015 r. - oś 4 Efektywność energetyczna (uaktualniony 6 grudnia 2022 r.), - oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (uaktualniony 13 czerwca 2023 r.); 29 stycznia 2016 r. - oś 6 Kultura i dziedzictwo (uaktualniony 28 grudnia 2022 r.); 5 maja 2016 r - oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji (uaktualniony 22 sierpnia 2023 r.); 15 marca 2022 r. - oś 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości (uaktualniony 24 kwietnia 2023 r.).

Obowiązuje od: 2015-06-29

Załączniki

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2023-09-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 786kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1

Obowiązuje od: 2023-09-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (459kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki

Obowiązuje od: 2023-06-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 191kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2

Obowiązuje od: 2023-06-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (968kb) |

Oś 3 Cyfrowy region

Obowiązuje od: 2022-10-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 902kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 3

Obowiązuje od: 2022-10-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (847kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna

Obowiązuje od: 2022-12-06 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 226kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4

Obowiązuje od: 2022-12-06 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (695kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Obowiązuje od: 2023-06-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 525kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5

Obowiązuje od: 2023-06-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (767kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo

Obowiązuje od: 2022-12-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 266kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6

Obowiązuje od: 2022-12-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (375kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa

Obowiązuje od: 2022-10-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 883kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7

Obowiązuje od: 2022-10-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (868kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji

Obowiązuje od: 2023-08-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 626kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8

Obowiązuje od: 2023-08-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (800kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Obowiązuje od: 2022-11-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 653kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9

Obowiązuje od: 2022-11-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (896kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy

Obowiązuje od: 2023-04-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 081kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10

Obowiązuje od: 2023-04-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (803kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne

Obowiązuje od: 2023-06-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 455kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11

Obowiązuje od: 2023-06-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (791kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna

Obowiązuje od: 2023-07-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (812kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 12

Obowiązuje od: 2023-07-25 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (520kb) |

Załącznik 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna

Obowiązuje od: 2016-08-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (625kb) |

Oś 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości

Obowiązuje od: 2023-04-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 464kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 13

Obowiązuje od: 2023-04-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (821kb) |
Wersje archiwalne

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.