Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego. Zawiera między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdza dokument etapami: 29 czerwca 2015 r. - oś 12 Pomoc Techniczna (uaktualniony 31 lipca 2018 r.); 19 sierpnia 2015 r. - oś 10 Regionalny rynek pracy (uaktualniony 15 stycznia 2019 r.), - oś 7 Infrastruktura transportowa (uaktualniony 9 lipca 2019 r.); 29 września 2015 r. - oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (uaktualniony 27 maja 2019 r.), - oś 2 Kadry dla gospodarki (uaktualniony 18 grudnia 2018 r.), - oś 11 Włączenie społeczne (uaktualniony 18 marca 2019 r.); 11 grudnia 2015 r. - oś 3 Cyfrowy region (uaktualniony 23 kwietnia 2017 r.), - oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych (uaktualniony 23 kwietnia 2019 r.); 22 grudnia 2015 r. - oś 4 Efektywność energetyczna (uaktualniony 9 lipca 2019 r.), - oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (uaktualniony 26 lutego 2019 r.); 29 stycznia 2016 r. - oś 6 Kultura i dziedzictwo (uaktualniony 18 marca 2019 r.); 5 maja 2016 r - oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji (uaktualniony 1 lipca 2019 r.).

Obowiązuje od: 2015-06-29

Załączniki

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-05-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 857kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1

Obowiązuje od: 2019-05-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (856kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-04-23 Obowiązuje do: 2019-05-26
Dostępne formaty: PDF (5 115kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-04-23 Obowiązuje do: 2019-05-26
Dostępne formaty: PDF (972kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-03-12 Obowiązuje do: 2019-04-22
Dostępne formaty: PDF (4 889kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-03-12 Obowiązuje do: 2019-04-22
Dostępne formaty: PDF (732kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-01-22 Obowiązuje do: 2019-03-11
Dostępne formaty: PDF (5 080kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-01-22 Obowiązuje do: 2019-03-11
Dostępne formaty: PDF (696kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-11-14 Obowiązuje do: 2019-01-21
Dostępne formaty: PDF (5 042kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-11-14 Obowiązuje do: 2019-01-21
Dostępne formaty: PDF (937kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2018-11-13
Dostępne formaty: PDF (5 085kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2018-11-13
Dostępne formaty: PDF (1 377kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-25 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (4 695kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-25 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (600kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-06-24
Dostępne formaty: PDF (4 666kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-06-24
Dostępne formaty: PDF (766kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (4 647kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (825kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-26 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (4 677kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-26 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (1 429kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-25
Dostępne formaty: PDF (4 967kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-25
Dostępne formaty: PDF (997kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-16 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (3 536kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1- wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-16 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (115kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-08-15
Dostępne formaty: PDF (3 531kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1- wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-08-15
Dostępne formaty: PDF (136kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-03-26
Dostępne formaty: PDF (3 547kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-03-26
Dostępne formaty: PDF (148kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-03-27 Obowiązuje do: 2017-05-24
Dostępne formaty: PDF (3 544kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-03-27 Obowiązuje do: 2017-05-24
Dostępne formaty: PDF (96kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (3 541kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (104kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-12-27 Obowiązuje do: 2017-01-22
Dostępne formaty: PDF (3 539kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-11-28 Obowiązuje do: 2016-12-26
Dostępne formaty: PDF (3 583kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-09-30 Obowiązuje do: 2016-11-27
Dostępne formaty: PDF (3 561kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-08-29 Obowiązuje do: 2016-09-29
Dostępne formaty: PDF (3 489kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-08-01 Obowiązuje do: 2016-08-28
Dostępne formaty: PDF (3 489kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-06-27 Obowiązuje do: 2016-07-31
Dostępne formaty: PDF (7 634kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-05-30 Obowiązuje do: 2016-06-26
Dostępne formaty: PDF (3 518kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-04-28 Obowiązuje do: 2016-05-29
Dostępne formaty: PDF (3 382kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-03-31 Obowiązuje do: 2016-04-27
Dostępne formaty: PDF (4 190kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-02-25 Obowiązuje do: 2016-03-30
Dostępne formaty: PDF (4 068kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

W bieżącej wersji dokumentu podano m.in. kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z wymogami formalnymi w ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

 

Obowiązuje od: 2016-01-29 Obowiązuje do: 2016-02-24
Dostępne formaty: PDF (3 493kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Dokument zawiera kryteria wyboru projektów w zakresie: Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne, 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu (tryb konkursowy i pozakonkursowy), Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A i B) oraz Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP.

Obowiązuje od: 2015-12-11 Obowiązuje do: 2016-01-28
Dostępne formaty: PDF (2 976kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Dokument opisuje kryteria wyboru projektów realizowanych w zakresie Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Obowiązuje od: 2015-11-02 Obowiązuje do: 2015-12-10
Dostępne formaty: PDF (2 162kb) |

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2015-09-29 Obowiązuje do: 2015-11-01
Dostępne formaty: PDF (1 389kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki

Obowiązuje od: 2018-12-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 788kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2

Obowiązuje od: 2018-12-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 721kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-10-02 Obowiązuje do: 2018-12-17
Dostępne formaty: PDF (3 790kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-10-02 Obowiązuje do: 2018-12-17
Dostępne formaty: PDF (1 039kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-10-01
Dostępne formaty: PDF (3 838kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (3 769kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (1 324kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-08 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (3 451kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-08 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (968kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-11-27 Obowiązuje do: 2018-01-07
Dostępne formaty: PDF (2 139kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-11-27 Obowiązuje do: 2018-01-07
Dostępne formaty: PDF (379kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-10 Obowiązuje do: 2017-11-26
Dostępne formaty: PDF (3 463kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-10 Obowiązuje do: 2017-11-26
Dostępne formaty: PDF (780kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-07-09
Dostępne formaty: PDF (3 433kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-07-09
Dostępne formaty: PDF (698kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 132kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-04-24 Obowiązuje do: 2017-05-24
Dostępne formaty: PDF (2 179kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-04-24 Obowiązuje do: 2017-05-24
Dostępne formaty: PDF (562kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-04-23
Dostępne formaty: PDF (2 069kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 2

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-04-23
Dostępne formaty: PDF (222kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-31 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (3 554kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-11 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 133kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-19 Obowiązuje do: 2016-10-10
Dostępne formaty: PDF (2 334kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-04-28 Obowiązuje do: 2016-07-18
Dostępne formaty: PDF (3 946kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-03-29 Obowiązuje do: 2016-04-27
Dostępne formaty: PDF (3 248kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-02-25 Obowiązuje do: 2016-03-28
Dostępne formaty: PDF (2 555kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-01-19 Obowiązuje do: 2016-02-24
Dostępne formaty: PDF (2 062kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Dokument zawiera kryteria wyboru projektów oraz wymogi formalne z wyłączeniem Poddziałań: 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg oraz 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg.

Obowiązuje od: 2015-11-13 Obowiązuje do: 2016-01-18
Dostępne formaty: PDF (3 012kb) |

Oś 2 Kadry dla gospodarki - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2015-09-29 Obowiązuje do: 2015-11-12
Dostępne formaty: PDF (2 098kb) |

Oś 3 Cyfrowy region

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 824kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 3

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 179kb) |

Oś 3 Cyfrowy region – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (1 579kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 3 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (379kb) |

Oś 3 Cyfrowy region - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-11 Obowiązuje do: 2017-01-15
Dostępne formaty: PDF (1 521kb) |

Oś 3 Cyfrowy region - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-26 Obowiązuje do: 2016-10-10
Dostępne formaty: PDF (1 394kb) |

Oś 3 Cyfrowy region - wersja archiwalna

Dokument zawiera kryteria wyboru projektów realizowanych w Działaniu 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Obowiązuje od: 2015-12-11 Obowiązuje do: 2016-07-25
Dostępne formaty: PDF (709kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna

Obowiązuje od: 2019-07-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 864kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4

Obowiązuje od: 2019-07-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (636kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-07-08
Dostępne formaty: PDF (2 840kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-07-08
Dostępne formaty: PDF (530kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-01-22 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (3 022kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-01-22 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (719kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-10-23 Obowiązuje do: 2019-01-21
Dostępne formaty: PDF (2 827kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-10-23 Obowiązuje do: 2019-01-21
Dostępne formaty: PDF (576kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2018-10-22
Dostępne formaty: PDF (2 824kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2018-10-22
Dostępne formaty: PDF (607kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (3 021kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (1 158kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (2 722kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (434kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (2 708kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (549kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-16 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (2 728kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-16 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (474kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-15
Dostępne formaty: PDF (2 663kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-15
Dostępne formaty: PDF (452kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-26 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (2 703kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-26 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (606kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-06-25
Dostępne formaty: PDF (2 509kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-06-25
Dostępne formaty: PDF (165kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (2 620kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (419kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-01-22
Dostępne formaty: PDF (2 610kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (399kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-11-28 Obowiązuje do: 2017-01-15
Dostępne formaty: PDF (2 645kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-11 Obowiązuje do: 2016-11-27
Dostępne formaty: PDF (2 366kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-19 Obowiązuje do: 2016-10-10
Dostępne formaty: PDF (2 559kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-05-16 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 200kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-03-29 Obowiązuje do: 2016-05-15
Dostępne formaty: PDF (1 252kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Dokument m.in. zawiera kryteria wyboru projektów w ramach Działania 4.1, Działania 4.2 i Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (poddziałanie 4.3.1 i 4.3.2).

Obowiązuje od: 2016-01-29 Obowiązuje do: 2016-03-28
Dostępne formaty: PDF (1 252kb) |

Oś 4 Efektywność energetyczna - wersja archiwalna

Dokument m.in. zawiera kryteria wyboru projektów w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Obowiązuje od: 2015-12-22 Obowiązuje do: 2016-01-28
Dostępne formaty: PDF (1 097kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 143kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (653kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-11-19 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (2 129kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-11-19 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (396kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2018-11-18
Dostępne formaty: PDF (2 132kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2018-11-18
Dostępne formaty: PDF (825kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-08-21 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (2 286kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-08-21 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (369kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-08-20
Dostępne formaty: PDF (2 282kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-08-20
Dostępne formaty: PDF (1 135kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-22 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (2 160kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-22 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (577kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-19 Obowiązuje do: 2018-01-21
Dostępne formaty: PDF (1 949kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-19 Obowiązuje do: 2018-01-21
Dostępne formaty: PDF (356kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2017-12-18
Dostępne formaty: PDF (1 929kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2017-12-18
Dostępne formaty: PDF (423kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-01 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (1 914kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-01 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (354kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-26 Obowiązuje do: 2017-07-31
Dostępne formaty: PDF (1 904kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-26 Obowiązuje do: 2017-07-31
Dostępne formaty: PDF (464kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-06-25
Dostępne formaty: PDF (1 901kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-06-26
Dostępne formaty: PDF (415kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-01-22
Dostępne formaty: PDF (1 898kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (323kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-11-28 Obowiązuje do: 2017-01-15
Dostępne formaty: PDF (1 897kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-08-01 Obowiązuje do: 2016-11-27
Dostępne formaty: PDF (1 907kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-11 Obowiązuje do: 2016-07-31
Dostępne formaty: PDF (1 875kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-06-06 Obowiązuje do: 2016-07-10
Dostępne formaty: DOCX (364kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów- wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-03-29 Obowiązuje do: 2016-06-05
Dostępne formaty: PDF (1 821kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-02-25 Obowiązuje do: 2016-03-28
Dostępne formaty: PDF (1 724kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Wersja dokument opisuje m.in.: kryteria i wymogi projektów realizowanych w zakresie Działania 5.1 Gospodarka odpadowa,

Obowiązuje od: 2016-01-29 Obowiązuje do: 2016-02-24
Dostępne formaty: PDF (1 704kb) |

Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - wersja archiwalna

Dokument opisuje kryteria i wymogi projektów realizowanych w zakresie Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa - projekty konkursowe i pozakonkursowe, Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej - projekty konkursowe oraz Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Obowiązuje od: 2015-12-22 Obowiązuje do: 2016-01-28
Dostępne formaty: PDF (987kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo

Obowiązuje od: 2019-03-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 902kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6

Obowiązuje od: 2019-03-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (822kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-07-31 Obowiązuje do: 2019-03-17
Dostępne formaty: PDF (2 914kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-07-31 Obowiązuje do: 2019-03-17
Dostępne formaty: PDF (438kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-07-24 Obowiązuje do: 2018-07-30
Dostępne formaty: PDF (2 916kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-07-24 Obowiązuje do: 2018-07-30
Dostępne formaty: PDF (348kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-19 Obowiązuje do: 2018-07-23
Dostępne formaty: PDF (2 926kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-06-19 Obowiązuje do: 2018-07-23
Dostępne formaty: PDF (452kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-06-18
Dostępne formaty: PDF (2 926kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-06-18
Dostępne formaty: PDF (818kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (2 808kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (362kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-19 Obowiązuje do: 2018-03-19
Dostępne formaty: PDF (2 664kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-19 Obowiązuje do: 2018-03-19
Dostępne formaty: PDF (736kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-31 Obowiązuje do: 2017-12-18
Dostępne formaty: PDF (2 647kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-31 Obowiązuje do: 2017-12-18
Dostępne formaty: PDF (455kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-18 Obowiązuje do: 2017-10-30
Dostępne formaty: PDF (2 374kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-18 Obowiązuje do: 2017-10-30
Dostępne formaty: PDF (231kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-21 Obowiązuje do: 2017-09-17
Dostępne formaty: PDF (2 450kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-21 Obowiązuje do: 2017-09-17
Dostępne formaty: PDF (210kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-18 Obowiązuje do: 2017-07-20
Dostępne formaty: PDF (2 450kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-18 Obowiązuje do: 2017-07-20
Dostępne formaty: PDF (287kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-30 Obowiązuje do: 2017-07-17
Dostępne formaty: PDF (2 496kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-30 Obowiązuje do: 2017-07-17
Dostępne formaty: PDF (313kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-26 Obowiązuje do: 2017-01-29
Dostępne formaty: PDF (2 430kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-26 Obowiązuje do: 2017-01-29
Dostępne formaty: PDF (336kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo (wersja archiwalna)

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-01-25
Dostępne formaty: PDF (2 422kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 6 (wersja archiwalna)

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-01-25
Dostępne formaty: PDF (217kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-12-20 Obowiązuje do: 2017-01-15
Dostępne formaty: DOCX (519kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-04 Obowiązuje do: 2016-12-19
Dostępne formaty: PDF (2 409kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-19 Obowiązuje do: 2016-10-03
Dostępne formaty: PDF (1 215kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-06-06 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 055kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo- wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-04-25 Obowiązuje do: 2016-06-05
Dostępne formaty: PDF (991kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-02-25 Obowiązuje do: 2016-04-24
Dostępne formaty: PDF (834kb) |

Oś 6 Kultura i dziedzictwo - wersja archiwalna

Dokument zawiera opis kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Obowiązuje od: 2016-01-29 Obowiązuje do: 2016-02-24
Dostępne formaty: PDF (754kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa

Obowiązuje od: 2019-07-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 227kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7

Obowiązuje od: 2019-07-09 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (540kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-07-08
Dostępne formaty: PDF (2 349kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-07-08
Dostępne formaty: PDF (657kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (2 338kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (828kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (2 263kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (717kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-16 Obowiązuje do: 2018-03-19
Dostępne formaty: PDF (2 266kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-16 Obowiązuje do: 2018-03-19
Dostępne formaty: PDF (482kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-15
Dostępne formaty: PDF (2 191kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-15
Dostępne formaty: PDF (718kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-22 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (2 267kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-22 Obowiązuje do: 2017-10-22
Dostępne formaty: PDF (294kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-10 Obowiązuje do: 2017-08-21
Dostępne formaty: PDF (2 266kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-10 Obowiązuje do: 2017-08-21
Dostępne formaty: PDF (401kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-07-09
Dostępne formaty: PDF (2 310kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-07-09
Dostępne formaty: PDF (190kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-10 Obowiązuje do: 2017-01-22
Dostępne formaty: PDF (2 424kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych 7 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-17 Obowiązuje do: 2017-01-22
Dostępne formaty: PDF (172kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-11-28 Obowiązuje do: 2017-01-09
Dostępne formaty: PDF (2 426kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-18 Obowiązuje do: 2016-11-27
Dostępne formaty: PDF (2 431kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-09-13 Obowiązuje do: 2016-10-17
Dostępne formaty: PDF (2 431kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-05-05 Obowiązuje do: 2016-09-12
Dostępne formaty: PDF (2 443kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-02-25 Obowiązuje do: 2016-05-04
Dostępne formaty: PDF (2 342kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Dokumencie są podane kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach poddziałania 7.2.1. Mobilny MOF – ZIT Olsztyna i poddziałania 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis.

Obowiązuje od: 2016-01-29 Obowiązuje do: 2016-02-24
Dostępne formaty: PDF (2 299kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Dokument zawiera opis kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach Poddziałania 7.2.3. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Obowiązuje od: 2015-12-29 Obowiązuje do: 2016-01-28
Dostępne formaty: PDF (2 075kb) |

Oś 7 Infrastruktura transportowa - wersja archiwalna

Dokument opisuje kryteria wyboru projektów pozakonkursowych realizowanych w Działaniu 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym.

Obowiązuje od: 2015-08-19 Obowiązuje do: 2015-12-28
Dostępne formaty: PDF (1 682kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji

Obowiązuje od: 2019-07-01 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 502kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8

Obowiązuje od: 2019-07-01 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (315kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2019-06-30
Dostępne formaty: PDF (2 433kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2019-06-30
Dostępne formaty: PDF (355kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-07-17 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (2 290kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-07-17 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (378kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-07-16
Dostępne formaty: PDF (2 284kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-07-16
Dostępne formaty: PDF (523kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-26 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (2 196kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-26 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (847kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-02 Obowiązuje do: 2018-01-25
Dostępne formaty: PDF (2 060kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-02 Obowiązuje do: 2018-01-25
Dostępne formaty: PDF (728kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-31 Obowiązuje do: 2018-01-01
Dostępne formaty: PDF (2 056kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-10-31 Obowiązuje do: 2018-01-01
Dostępne formaty: PDF (369kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-18 Obowiązuje do: 2017-10-30
Dostępne formaty: PDF (2 054kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-18 Obowiązuje do: 2017-10-30
Dostępne formaty: PDF (839kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-09-17
Dostępne formaty: PDF (1 835kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-09-17
Dostępne formaty: PDF (455kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-30 Obowiązuje do: 2017-05-24
Dostępne formaty: PDF (1 852kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-30 Obowiązuje do: 2017-05-24
Dostępne formaty: PDF (197kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-26 Obowiązuje do: 2017-01-29
Dostępne formaty: PDF (1 843kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-26 Obowiązuje do: 2017-01-29
Dostępne formaty: PDF (222kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji (wersja archiwalna)

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-01-25
Dostępne formaty: PDF (1 834kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 8 (wersja archiwalna)

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-01-25
Dostępne formaty: PDF (208kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-12-20 Obowiązuje do: 2017-01-15
Dostępne formaty: PDF (1 811kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-19 Obowiązuje do: 2016-12-19
Dostępne formaty: PDF (1 765kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-06-27 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 755kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-05-30 Obowiązuje do: 2016-06-26
Dostępne formaty: PDF (1 787kb) |

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-05-05 Obowiązuje do: 2016-05-29
Dostępne formaty: PDF (1 780kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Obowiązuje od: 2019-04-23 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 365kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9

Obowiązuje od: 2019-04-23 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 321kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-04-22
Dostępne formaty: PDF (4 098kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-04-22
Dostępne formaty: PDF (836kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-18 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (4 107kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-18 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (497kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-11 Obowiązuje do: 2018-09-17
Dostępne formaty: PDF (4 103kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-11 Obowiązuje do: 2018-09-17
Dostępne formaty: PDF (495kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-09-10
Dostępne formaty: PDF (4 208kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-09-10
Dostępne formaty: PDF (965kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-16 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (3 821kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-16 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (774kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-15 Obowiązuje do: 2018-01-15
Dostępne formaty: PDF (3 155kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-15 Obowiązuje do: 2018-01-15
Dostępne formaty: PDF (253kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-26 Obowiązuje do: 2017-12-14
Dostępne formaty: PDF (3 073kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-26 Obowiązuje do: 2017-12-14
Dostępne formaty: PDF (95kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do: 2017-06-25
Dostępne formaty: PDF (3 079kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do: 2017-06-25
Dostępne formaty: PDF (70kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-02-27
Dostępne formaty: PDF (3 079kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-02-27
Dostępne formaty: PDF (108kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-11-28 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (3 120kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-07-19 Obowiązuje do: 2016-11-27
Dostępne formaty: PDF (2 529kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - Działania 9.2, 9.3 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-04-28 Obowiązuje do: 2016-07-18
Dostępne formaty: PDF (2 526kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - z wyłączeniem Działania 9.1 i 9.2 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-03-31 Obowiązuje do: 2016-04-27
Dostępne formaty: PDF (2 379kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - z wyłączeniem Działania 9.1 i 9.2 - wersja archiwalna

Dokument opisuje m.in. kryteria wyboru projektów w zakresie Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje (projekty pozakonkursowe), Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje (projekty konkursowe) i Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

Obowiązuje od: 2015-12-11 Obowiązuje do: 2016-01-28
Dostępne formaty: PDF (2 043kb) |

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych - z wyłączeniem Działania 9.1 i 9.2- wersja archiwalna

W dokumencie opisano kryteria wyboru wraz z wymogami formalnymi do poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Obowiązuje od: 2016-01-29 Obowiązuje do: 2016-03-30
Dostępne formaty: PDF (2 144kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy

Obowiązuje od: 2019-01-15 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 585kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10

Obowiązuje od: 2019-01-15 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 454kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-10-10 Obowiązuje do: 2019-01-14
Dostępne formaty: PDF (3 570kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-10-10 Obowiązuje do: 2019-01-14
Dostępne formaty: PDF (1 464kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-30 Obowiązuje do: 2018-10-09
Dostępne formaty: PDF (3 563kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-30 Obowiązuje do: 2018-10-09
Dostępne formaty: PDF (1 658kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-29
Dostępne formaty: PDF (3 393kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-29
Dostępne formaty: PDF (1 197kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-08 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (3 322kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-01-08 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (886kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-28 Obowiązuje do: 2018-01-07
Dostępne formaty: PDF (3 355kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-28 Obowiązuje do: 2018-01-07
Dostępne formaty: PDF (687kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-18 Obowiązuje do: 2017-08-27
Dostępne formaty: PDF (3 351kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-18 Obowiązuje do: 2017-08-27
Dostępne formaty: PDF (1 925kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-04-04 Obowiązuje do: 2017-07-17
Dostępne formaty: PDF (3 283kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-04-04 Obowiązuje do: 2017-07-17
Dostępne formaty: PDF (417kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-03-06 Obowiązuje do: 2017-04-03
Dostępne formaty: PDF (3 280kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-03-06 Obowiązuje do: 2017-04-03
Dostępne formaty: PDF (422kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-03-05
Dostępne formaty: PDF (3 279kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 10 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-03-05
Dostępne formaty: PDF (1 768kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-02 Obowiązuje do: 2017-02-23
Dostępne formaty: PDF (3 270kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-25 Obowiązuje do: 2017-01-01
Dostępne formaty: PDF (3 425kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-10-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 421kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-06-06 Obowiązuje do: 2016-10-03
Dostępne formaty: DOC (2 845kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy- wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-05-05 Obowiązuje do: 2016-06-05
Dostępne formaty: PDF (3 710kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy- wersja archiwalna

Dokument zawiera kryteria wyboru projektów w zakresie: Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe (na rok 2015 i 2016), Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia (na rok 2015 i 2016), Działanie 10.3 - Rozwój samozatrudnienia (na rok 2015 i 2016), Działanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (na rok 2016), Działanie 10.5 - Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe (na rok 2015), Działanie 10.6 - Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Obowiązuje od: 2016-02-02 Obowiązuje do: 2016-05-04
Dostępne formaty: PDF (2 762kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - z wyłączeniem Działania 10.1 - wersja archiwalna

Dokument zawiera kryteria wyboru projektów oraz wymogi formalne w zakresie Działań: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe, 10.3 Rozwój samozatrudnienia, 10.5 - Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe oraz 10.6 - Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe.

Obowiązuje od: 2015-09-29 Obowiązuje do: 2016-02-01
Dostępne formaty: PDF (2 204kb) |

Oś 10 Regionalny rynek pracy - Działanie 10.1 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2015-08-19 Obowiązuje do: 2016-02-01
Dostępne formaty: PDF (829kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne

Obowiązuje od: 2019-03-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 011kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11

Obowiązuje od: 2019-03-18 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (585kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-03-17
Dostępne formaty: PDF (4 001kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-02-26 Obowiązuje do: 2019-03-17
Dostępne formaty: PDF (902kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-01-22 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (3 841kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2019-01-22 Obowiązuje do: 2019-02-25
Dostępne formaty: PDF (706kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2019-01-21
Dostępne formaty: PDF (3 856kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-09-26 Obowiązuje do: 2019-01-21
Dostępne formaty: PDF (1 075kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-08-21 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (3 826kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-08-21 Obowiązuje do: 2018-09-25
Dostępne formaty: PDF (754kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-08-20
Dostępne formaty: PDF (3 831kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-05-28 Obowiązuje do: 2018-08-20
Dostępne formaty: PDF (1 995kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (3 389kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-04-23 Obowiązuje do: 2018-05-27
Dostępne formaty: PDF (1 033kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (3 394kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-02-27 Obowiązuje do: 2018-04-22
Dostępne formaty: PDF (2 211kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-22 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (3 630kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-12-22 Obowiązuje do: 2018-02-26
Dostępne formaty: PDF (967kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-11-07 Obowiązuje do: 2017-12-21
Dostępne formaty: PDF (3 669kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-11-07 Obowiązuje do: 2017-12-21
Dostępne formaty: PDF (1 085kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-29 Obowiązuje do: 2017-11-06
Dostępne formaty: PDF (3 689kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-29 Obowiązuje do: 2017-11-06
Dostępne formaty: PDF (541kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-25 Obowiązuje do: 2017-09-28
Dostępne formaty: PDF (3 677kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-09-25 Obowiązuje do: 2017-09-28
Dostępne formaty: PDF (900kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-28 Obowiązuje do: 2017-09-24
Dostępne formaty: PDF (3 622kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-06-28 Obowiązuje do: 2017-09-24
Dostępne formaty: PDF (1 738kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-04-24 Obowiązuje do: 2017-06-27
Dostępne formaty: PDF (3 519kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-04-24 Obowiązuje do: 2017-06-27
Dostępne formaty: PDF (1 049kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-04-23
Dostępne formaty: PDF (3 357kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 854kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do: 2017-02-24
Dostępne formaty: PDF (3 938kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11

Obowiązuje od: 2017-01-16 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 222kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-06-06 Obowiązuje do: 2017-01-15
Dostępne formaty: DOC (3 160kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne- wersja archiwalna.

Obowiązuje od: 2016-04-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (3 069kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-02-16 Obowiązuje do: 2016-04-04
Dostępne formaty: PDF (2 499kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Dokument zawiera uaktualnione na 2016 r. kryteria wyboru projektów oraz wymogi formalne w zakresie Poddziałań: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe oraz 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Obowiązuje od: 2016-01-05 Obowiązuje do: 2016-02-15
Dostępne formaty: PDF (2 463kb) |

Oś 11 Włączenie społeczne - wersja archiwalna

Dokument zawiera kryteria wyboru projektów oraz wymogi formalne w zakresie Poddziałań: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe oraz 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Obowiązuje od: 2015-09-29 Obowiązuje do: 2016-01-04
Dostępne formaty: PDF (2 618kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna

Obowiązuje od: 2018-07-31 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 562kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 12

Obowiązuje od: 2018-07-31 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 196kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-18 Obowiązuje do: 2018-07-30
Dostępne formaty: DOCX (291kb) |

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 12 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-07-18 Obowiązuje do: 2018-07-30
Dostępne formaty: DOCX (65kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-08-05 Obowiązuje do: 2017-07-17
Dostępne formaty: PDF (1 434kb) |

Załącznik 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna

Obowiązuje od: 2016-08-05 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (625kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2016-08-01 Obowiązuje do: 2016-08-04
Dostępne formaty: PDF (1 095kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna - wersja archiwalna

6 listopada 2015 r. Zarząd Województwa dołączył do dokumentu wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego (Załącznik nr 3). 

Obowiązuje od: 2015-11-06 Obowiązuje do: 2016-07-31
Dostępne formaty: PDF (684kb) |

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc Techniczna

Obowiązuje od: 2016-02-24 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (64kb) |

Oś 12 Pomoc Techniczna - wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2015-06-29 Obowiązuje do: 2015-11-05
Dostępne formaty: PDF (1 282kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS