Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Program składa się z trzynastu osi priorytetowych. Za sprawą Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Do podziału z RPO WiM 2014–2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.

Obowiązuje od: 2023-11-17
Dostępne formaty: PDF (4 550kb) |
Wersje archiwalne (9)

Załączniki

Załączniki 1–12 zip

Obowiązuje od: 2022-01-11 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: ZIP (14 422kb) |
Wersje archiwalne

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.