Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Program składa się z dwunastu osi priorytetowych. Za sprawą Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Do podziału z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.

Obowiązuje od: 2018-12-27
Dostępne formaty: PDF (4 297kb) |

Załączniki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do: 2018-12-26
Dostępne formaty: PDF (4 297kb) |

Ewaluacja ex-ante projektu - raport końcowy

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (6 431kb) |

Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 522kb) |

Stan spełnienia warunkowości ex ante

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 295kb) |

Gospodarka odpadami - plany wojewódzkie i krajowe

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (190kb) |

Plan działań na rzecz wspierania potencjału zasobów ludzkich jednostek zaangażowanych w RPO

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (752kb) |

Ramy do wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 341kb) |

Wskaźniki z listy Komisji Europejskiej do opisu analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (56kb) |

Wskaźniki programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – założenia metodologiczne

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (4 711kb) |

Lista rankingowa - projekty drogowe

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (254kb) |

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (127kb) |

Mandat negocjacyjny do Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (468kb) |

Podsumowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 2018-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (138kb) |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (4 072kb) |

Ewaluacja ex-ante projektu - raport końcowy - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (6 431kb) |

Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (1 522kb) |

Stan spełnienia warunkowości ex ante - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (1 295kb) |

Gospodarka odpadami - plany wojewódzkie i krajowe - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (190kb) |

Plan działań na rzecz wspierania potencjału zasobów ludzkich jednostek zaangażowanych w RPO - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (752kb) |

Ramy do wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (650kb) |

Wskaźniki z listy Komisji Europejskiej do opisu analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (56kb) |

Wskaźniki programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – założenia metodologiczne - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (2 962kb) |

Lista rankingowa - projekty drogowe - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (66kb) |

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (127kb) |

Mandat negocjacyjny do Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (468kb) |

Podsumowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - wersja archiwalna

Dostępne formaty: PDF (138kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS