konferencja online
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Program składa się z dwunastu osi priorytetowych. Za sprawą Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 gospodarka regionu ma być bardziej konkurencyjna. Dlatego najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa pieniędzy z programu skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Do podziału z RPO WiM 2014–2020 jest ponad 1 miliard 700 milionów euro.

Obowiązuje od: 2020-07-07
Dostępne formaty: PDF (4 469kb) |
Wersje archiwalne (5)

Załączniki

Załącznik nr 1 Ewaluacja ex-ante

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (6 431kb) |

Załącznik nr 2 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 522kb) |

Załącznik nr 3 Stan spełnienia warunkowości ex ante

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 295kb) |

Załącznik nr 4 Plan działań (gospodarka odpadami)

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (190kb) |

Załącznik nr 5 Plan działań na rzecz wspierania potencjału zasobów ludzkich

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (752kb) |

Załącznik nr 6 Informacje na temat ustanowienia ram wykonania

Obowiązuje od: 2020-07-07 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 582kb) |

Załącznik nr 7 Wskaźniki z listy Komisji Europejskiej

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (62kb) |

Załącznik nr 8 Wskaźniki programowe – założenia metodologiczne

Obowiązuje od: 2020-07-07 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (5 024kb) |

Załącznik nr 9 Lista rankingowa wyboru projektów drogowych

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (254kb) |

Załącznik nr 10 Lista projektów kolejowych

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (127kb) |

Załącznik nr 11 Mandat Negocjacyjny do Kontraktu Terytorialnego

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (468kb) |

Załącznik nr 12 RPO WiM 2014–2020 Podsumowanie

Obowiązuje od: 2020-03-03 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (138kb) |
Wersje archiwalne

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.