Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Kontrakt terytorialny

Dokument

Kontrakt terytorialny

Kontrakt terytorialny jest umową między rządem i samorządem województwa, która reguluje wysokość, sposób i warunki dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) ze środków budżetu państwa. Obie strony zadeklarowały współpracę w realizacji strategicznych dla województwa przedsięwzięć. Są one umieszczone na dwóch listach, podstawowej i warunkowej, na której wpisano łącznie 48 inwestycji. Kontrakt podpisano w listopadzie 2014 roku.

Podczas negocjacji rządu i samorządu województwa ustalono, że minister infrastruktury i rozwoju przekaże na realizację RPO WiM 2014-2020 1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ok. pół mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wkład krajowy zostanie uzupełniony o 60 mln euro z budżetu państwa. Dodatkowo strona rządowa ma zapewnić 100 mln euro z Funduszu Pracy na projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane z EFS w ramach regionalnego programu. Zamknięciem prac nad kontraktem terytorialnym stanowi aneks, podpisany 19 sierpnia 2015 roku.

 

Załączniki

Kontrakt terytorialny

Obowiązuje od: 2015-08-19 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (720kb) |

Aneks nr 1 do Kontraktu terytorialnego

Obowiązuje od: 2015-08-19 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (343kb) |

Aneks nr 2 do Kontraktu terytorialnego

Oficjalne podpisanie Aneksu nr 2 wraz z załącznikiem nr 1 b do KT miało miejsce 30 maja 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Obowiązuje od: 2017-07-06 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (5 967kb) |

Aneks nr 3 do Kontraktu terytorialnego

Aneks nr 3 do Kontraktu terytorialnego przyjęty 16 października 2018 r. uchwałą nr 49/964/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Obowiązuje od: 2018-11-14 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (278kb) |

Aneks nr 4 do Kontraktu terytorialnego

29 czerwca 2020 r.  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął  Uchwałę Nr 29/376/20/VI w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Obowiązuje od: 2020-06-29 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (696kb) |

Załącznik 5b – Projekty kwalifikujące się do wsparcia ze środków EFRR, priorytet inwestycyjny 1a w RPO

Obowiązuje od: 2018-05-15 Obowiązuje do: 2018-10-15
Dostępne formaty: PDF (114kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS